Menu

Liste med "Årets fighter"

Prisen uddeles på generalforsamlingen til personer, som har ydet en ekstraordinær indsats det forgange år.

 

2004:            Tina Ferdinansen

2005:            Birgitte Nelboe

2006:            Anne Sofie Elb (Fut)

2007:            Kai Nielsen

2008:            Jesper Bangsgaard

2009:            Martin Højen

2010:            Dorthe Bergman

2011:            Leif Pedersen

2012:            Jesper Toft Petersen/Lars Horne

2013:            Erik Sørensen

2014:            Per Bull Sørensen

2015:            Lars Henrik Kristensen

2016:            Jens Hoven/Anna-Marie Røn

2017:            Martin Jensen

2018:            Preben Hansen og Lars Bo Christensen

2019:            Jes Skovbjerg