Menu

Liste med "Årets fighter"

Prisen uddeles på generalforsamlingen til personer, som har ydet en ekstraordinær indsats det forgange år.

 

2004:            Tina Ferdinansen
2005:            Birgitte Nelboe
2006:            Anne Sofie Elb (Fut)
2007:            Kai Nielsen
2008:            Jesper Bangsgaard
2009:            Martin Højen
2010:            Dorthe Bergman
2011:            Leif Pedersen
2012:            Jesper Toft Petersen/Lars Horne
2013:            Erik Sørensen
2014:            Per Bull Sørensen
2015:            Lars Henrik Kristensen
2016:            Jens Hoven/Anna-Marie Røn
2017:            Martin Jensen
2018:            Preben Hansen og Lars Bo Christensen
2019:            Jes Skovbjerg
2020:            Ulla Bangsgaard
2021:            Claus Pedersen
2022:            Søren Pedersen, Ole Nørgaard, cafeteriaudvalg: Mette Skaarup Astrup, Rikke Skovbjerg og Sanne Karina Jensen
2023:            Mark Haslund Sørensen og Peter Winther Sørensen

 

  

Luk