Menu

Håndtering af vold og misbrug

SHI ønsker at der er bred bevågenhed for at undgå vold, misbrug og mistrivsel i vores forening. Det er alles ansvar at sørge for, at der er fokus herpå, men særligt hviler der ansvar fra SHIs side.

SHI ønsker i forlængelse af sine værdier derfor at følgende tilligemed præciseres:

- Fysisk såvel som psykisk vold accepteres på ingen måde og vil medføre politianmeldelse samt bortvisning

- Misbrug, vanrøgt, seksuelle krænkelser, rasisme, overgreb mv. underrettes til myndighederne

- Alle i og omkring har SHI har underretningspligt

- Forhold vil blive behandlet med diskretion af SHI

- SHI indhenter børneattest på alle trænere og ledere i SHI

 

Er man udsat for vold, misbrug eller krænkelser er det vores anbefaling, at man kontakter sine forældre, sin trænere/instruktør, sine venner, myndigheder etc.

Er man som forældre mistænksom bedes man rette henvendelse til foreningens formand og/eller myndigheder.

Luk