Menu

Værdier og væremåde i SHI

SHI skal til stadighed stå for og ledes efter følgende værdier:

> SHI er én forening

- Vi ønsker en god klubånd på tværs af foreningen, hvor SHI er paraplyen

- Sammen kæmper vi for klubben. Ingen er over klubben

- Vi ønsker at trænere og ledere samarbejde på tværs af foreningen, for at sikrer bredt sammenhold og fokus på udøveren i centrum

- SHI er en flerstrenget idrætsforening

 

> SHI tager udgangspunkt i bredden

- Der er plads til alle

- Der er plads til forskellighed

- Alle er lige og skal have de samme chancer og muligheder

 

> Forpligtende fællesskab

 - Udøvere og forældre forventes at bakke op om hold, træner, leder og forening og dermed fællesskabet

- Ledere og trænere forventes at bakke op om fællesskabet og SHI som én forening

- SHI er ikke en pasningordning for børn, men et aktivitetstilbud mod betaling af kontingent og med forventning om opbakning fra børn og deres forældre

 

> Åbenhed og dialog

  - Ærlighed og mod til at sige fra er vigtigt – og giver respekt

  - Åbenhed overfor nye medlemmer, trænere og ledere

  - Opfordring til at søge mest mulig info, deltage på fællesmøder mv.

  - Kommunikation i god og saglig omgangstone

 

> Adfærd

- For såvel udøvere, forældre, trænere og ledere i og omkring SHI ønskes en passende adfærd, der tager udgangspunkt i positivitet og venlighed, og hvor SHI´s motto skal være i fokus: ”SHI – et godt sted at være”

- Specifikt har vi en holdning til at:

> man taler pænt til hinanden og om hinanden

> mobberi ikke accepteres

> man overholder aftaler

> man behandler faciliteter og materialer med respekt

> yder en indsats for sammenholdet og fællesskabet, herunder bidrager til det frivillige arbejde i SHI

> respektere andres holdninger og synspunkter

 

Ovenstående gælder på tværs og således internt og eksternt, overfor for trænere, ledere, udøvere, dommere, instruktører m.fl.

Der opfordres til at læse hhv. Forældrefolderen og Træner/leder info. Disse kan findes på enten hjemmeside eller udleveres af bestyrelsen.

Luk