Menu

Sponsorudvalget i SHI

Formål:

- at skabe en god kontakt til omegnens erhvervsliv, og gennem tilbud om profilering på klubbens spillertøj, hjemmeside, informationsskærm m.m., herunder mulighed for sponsorering af forskellige events/koncerter i SHI, samtidigt at sikre klubben en økonomisk støtte til den daglige drift.

Kontakt sponsorudvalget og forhør dig om mulighederne for:

- annoncering på SHI's 42" informationsskærm i Højene Hallen 
- bandereklamer på Højene Stadion 
- halskilte i Højene Hallen 
- sponsorering af spillersæt med sponsorlogo på spillertrøje/buks 
- annoncering i SHI's elektroniske medlemsblad "SHI-Nyt"´ 
- banner med link til egen hjemmeside på SHI's hjemmeside
- leje af telt 
- leje af SHI's pølsevogn med eller uden bemanding 
- muligheden for hjælp til uddeling af reklamer/flyers m.m. 
- muligheden for hjælp til arrangementer 

 

Hvis du ønsker at leje SHI's pølsevogn, kan du rette henvendelse til Lars Rasmussen. Kontaktoplysningerne ser du i kolonnen til højre.

 

Luk