Menu

Alkoholpolitik

     
 • SHI tillader ikke at ungdomsmedlemmer nyder eller køber alkohol i forbindelse med ungdomsidræt/ungdomsaktivitet. Aldersgrænsen følger til enhver tid lovgivningen for udskænkning og salg.
      
 • For ungdomsmedlemmer som dyrker idræt på seniorplan, eller ved festlige lejligheder, må der nydes alkohol, når der gives tilladelse fra det respektive afdelingsudvalg.
      
 • SHI forventer, at foreningens trænere, instruktører, og ledere omgås alkohol på en sober måde, så længe de har ansvaret for foreningens medlemmer og repræsenterer SHI.

 • Hvis bestyrelsen/afdelingsudvalg observerer eller på anden måde bliver gjort bekendt med, at en person under udførelsen af sin træner-, instruktør- eller lederopgave optræder i påvirket tilstand, vil pågældende blive kontaktet af hovedbestyrelsen via sin afdelingsformand og gjort bekendt med foreningens alkoholpolitik. Ved gentagelse og grove tilfælde vil pågældende blive sagt op af SHI.
      
 • SHI vil ikke acceptere, at foreningens ledere, trænere, medlemmer, forældre og øvrige personer med tilknytning til SHI kører bil i påvirket tilstand til og fra kampe, stævner og lign. Alle ledere, trænere og instruktører har et skærpet ansvar på dette område.
      
 • SHI vil ikke acceptere, at foreningens aktive medlemmer er påvirket eller indtager alkohol, når de repræsenterer foreningen. Hvis et medlem ikke overholder ovenstående retningslinjer og ikke efterlever anvisninger fra leder/træner/instruktør kan vedkommende ikke deltage i den pågældende aktivitet.
      
 • SHI forventer, at klubbens ledere, medlemmer og forældre erkender, at alle har et ansvar for at foreningens alkoholpolitik efterleves.
      
 • Hvis en leder, træner, instruktør, medlem eller forældre observerer, at en tillidsperson eller anden person med tilknytning til SHI handler i strid med foreningens alkoholpolitik, er det foreningens håb og forventning, at vedkommende vil meddele sin viden videre til bestyrelsen/afdelingsudvalg, så denne kan handle i overensstemmelse med foreningens alkoholpolitik.
      
 • Alle sager omhandlende alkoholproblemer behandles fortroligt på bestyrelsesniveau, og alle handlinger og beslutninger i den forbindelse træffes helt og holdent af hovedbestyrelsen.
      
 • Ændringer af ovenstående alkoholpolitik kan kun besluttes af hovedbestyrelsen.
Luk