Menu

Liste med "Årets SHI'ere"


1977:             Kirsten Ulla Andersen
1978:             Per Størup
1979:             Mette Ørum
1980:             Esther & Svend Jacobsen
1981:             Svend Åge Jensen
1982:             Jesper Christensen
1983:             Mogens Dahl
1984:             Verner Kristensen
1985:             Per Dahl
1986:             Doris & Per Larsen
1987:             Keld Simonsen
1988:             Karen Jensen
1989:             Kaj Nielsen
1990:             Elsebeth og Torben Andersen
1991:             Finn Lindkvist
1992:             Svend Andersen
1993:             Ove Christensen
1994:             Sulle Sørensen
1995:             Annette Jørgensen
1996:             Christian Vestergaard
1997:             Vivian Bo Poulsen
1998:             Mona Lillelund og Mogens Mørch
1999:             Lars Sieker
2000:             Mogens Pahl Christensen
2001:             Anja Godtliebsen
2002:             Per Christensen
2003:             Charlotte Homann
2004:             John Jensen
2005:             Torkild Holst
2006:             Dorthe og Ole Jørgensen
2007:             Lone og Lars Rasmussen
2008:             Søren Madsen
2009:             Thomas og Inge Hjermitslev
2010:             Jesper Bangsgaard
2011:             Susanne Bull-Sørensen
2012:             Leif Højmark Pedersen
2013:             Henrik Mogensen
2014:             Karin Christensen
2015:             Erik Rosenlund Christensen
2016:             Verner Hansen
2017:             Ulla Bangsgaard
2018:             Pernille Rasmussen
2019:             Erik Sørensen
2020:             Per Bull-Sørensen
2021:             Anne Sofie Elb
2022:             Pernille Nørgaard Christensen
2023:             Jes Skovbjerg
Luk