Menu

Håndtering af persondata

Persondata GDPR

Her kan du læse om Skibsby-Højene Idrætsforenings privatlivs politik.

Vi har ligeledes indgået et samarbejde med Conventus om hvordan jeres persondata opbevares.

Vi gør opmærksom på at du har ret til at blive glemt. Ønsker du at vide hvilke data vi har liggende på dig eller ønsker du at vi skal slette dine data fra vores arkiv, skal du blot kontakte os på man@sparv.dk - er du ikke aktiv i vores forening igennem 1 år slettes dine data automatisk.

Har du spørgsmål til vores persondata politik er du velkommen til at kontakte os.

Håndtering af persondata gør sig også gældende i det daglige træner, leder og bestyrelsesarbejde i SHI. Det er Hovedbestyrelsens ansvar at sørge for at reglerne for persondata overholdes, hvorfor det er krav i SHIs underafdelinger, at de drager omsorg for den fornødne håndtering heraf løbende. Dette drejer sig om datahåndtering og samtidig også om den fornødne tavshedspligt det medfører at være involveret i menneskelige aspekter i det daglige arbejde.

Det er vores krav, at alle frivillige i SHI er indforstået med deres ansvar på området, og det er vores ønske at udøvere og forældre ligeledes behandler eventuel viden af personmæssig karaktér på samme måde og iht. politikken.

Et brud på tavshedspligt eller anden pligtforsømmelse af bestyrelsesmedlem, træner mv. vil medføre en eksklusion af sit virke i SHI.

Link til ”SHI's Privatlivspolitik”

Link til ”Databehandleraftale mellem SHI og Conventus A/S”

Luk