Menu

Projekt Hjørring Multi Arena

Som mange sikkert har erfaret arbejder vi i SHI omkring etablering af "Projekt Hjørring Multi Arena" - et projekt der dækker målgrupperne 6-12 år, 12-15 år, 15-18 år, voksne, familier og seniorer. Projektet etableres ud fra nøgleordene "Sundhed, Idræt,  Leg og Bevægelse".

Projektet består af en kunststofbane (fra nuværende areal ved sparkemur og ned mod Højene Hallen) og i forlængelse heraf 1500 m2 legeplads- og aktivitetsområde op mod Højene Hallen/overfor Højene Skole, der etableres på gummibelægning (en kombination af sort Nike Grind og blå gummi).

Arbejdsgruppen i SHI, der består af Lars Rasmussen, Kaj Nielsen og Leif H. Pedersen, har i samarbejde med Michael Harritslev og Flemming Møller, Højene Skole, de seneste års tid arbejdet med projektet.

Nu er der arbejdet med legeplads- og aktivitetsområdet sat igang, mens vi håber senere at kunne etablere kunstgræsbane.

I materialet herunder, finder du detaljeret information om legeplads- og aktivitetsområdet.


På vegne arbejdsgruppen

Leif H. Pedersen 

Link til .pdf-fil med komplet beskrivelse af lege- og aktivitetsområde.