Menu

Indkaldelse til generalforsamling 21. marts 2018

image
28. januar 2018 kl. 16:43
Generalforsamlinger onsdag den 21. marts

Kl. 18.30: Generalforsamling i SHI's Venner

 1. Valg af dirigent.
 2. Årsberetning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag og forslag til vedtægtsændringer ved bestyrelsen
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Eventuelt

Medlemmer af SHI's Venner er stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Kl. 19.00 Generalforsamling for SHI

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetninger for det forløbne år, dels fra hovedformand, dels fra afdelingsformænd.
 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af formand (dog kun på ulige år, idet valgperioden er 2 år)
 6. Valg af kasserer (dog kun på lige år, idet valgperioden er 2 år)
 7. Valg af yderligere 3 hovedbestyrelsesmedlemmer for 2-årige valgperioder, idet valgene foretages forskudt, således at der et år vælges 1 medlem og det følgende år 2 medlemmer.
 8. Valg af 2 suppleanter.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 10. Valg af badmintonudvalg bestående af 1-3 medlemmer (1 års valg)
 11. Valg af gymnastikudvalg, bestående af 5-8 medlemmer (1 års valg)
 12. Valg af fodboldudvalg bestående af 5-8 medlemmer (1 års valg)
 13. Valg af håndboldudvalg bestående af 5-8 medlemmer (2 års valg med ca. halvdelen hvert andet år).
 14. Valg af løbeudvalg bestående af 2-4 medlemmer (1 års valg)
I hovedbestyrelsen er kasserer Lars Sieker og medlemmerne Ulla Bangsgaard og Lars Peters på valg. Deadline for indstilling af kandidater er 13. marts.


Deadline for indstilling af kandidater til årets SHI'er er den 13. marts kl. 18.00. Forslag sendes på mail til formand Henrik Mogensen, hm@eucnord.dk.

Luk