Menu

SHI Cup 2022 9. oktober 2022

Cafeteria søndag den 9. oktober

Kl. 08.00-11.00

1: Camilla Jørgensen
2: Lotte Lund Andreasen

Kl. 10.00-13.00

1: Rikke Skovbjerg
2: Helle Bak
3: Anita Kjølbye

Kl. 11.00-14.00

1: Vivian Bo Poulsen 
2: Alice Andersen
3: Line Strauss Pedersen

Kl. 13.00-16.00

1: Marianne Sandager
2: Marian Frøsig
3: Martin Holm

Kl. 14.00-17.00

1: Lilith Drejer
2: Marie Kjeldsen
3: Anica Jørgensen

 

Luk